Objekt občanské vybavenosti č.p. 1246, č.p. 1256, Ostrava

Pozemky p.č. 770/3 a p.č. 771/7, k.ú. Vlčková

Bytové domy Uherské Hradiště - Mařatice